OBRES 2018-2019

OBRES IV EDICIÓ PROJECTE CUSTÒDIA

Assumpció Mateu (Diàleg), Hiroshi Kitamura (Relíquia de Bosc), Juan Martínez (Vivo), Kima Guitart (El Sargat), Lluís Ayguadé (Vis a Vis), Mapi Rivera (Amniosis), Marta Juvanteny (Des_sedimentació identitària), Pia Wortham (Titelles), Roser Garriga (Cominicativa), Sebi Subirós (S/T ), Teresa Segui (Mur en construcció).